محاسبه BMI

BMI یکی از پارامترهای تشخیص میزان اضافه یا کمبود وزن می باشد. شما با وارد کردن قد، وزن، سن و جنسیت خود می توانید به راحتی شاخص BMI خود را چک کنید.
آخرین مقالات فیت کلاب
مقالات تناسب اندام
علم تغذیه در ورزش
برنامه تمرین
مقالات ویژه